petak, 29. rujna 2017.

Kontakt

Udruga United World Colleges Hrvatska - UWC Hrvatska
Croatian United World Colleges Association - Croatian UWC Association
Registarski broj Udruge: 21003189
Upis u Registar udruga 24. listopada 2003., KLASA: UP/I-230-02/2003-01/431, URBROJ: 251-02-02/2-03-2
E-mail: nacionalni_odbor@uwc.hr
Mobitel (samo SMS): + 385 979 122463
Hrvatska: MB # 01789970 -- RNO # 0286419 -- OIB # 96830255402
Europska unija: PIC # 935599048
Sjedinjene Američke Države: SIC # 8699 -- DUNS # 595576511

Poslovni računi Udruge:
IBAN # HR1524840081102065094 (članarina i prilozi za rad Udruge)
IBAN # HR8924840081500127221 (prilozi isključivo za stipendije)

Podaci za uplate iz inozemstva:
Poslovni račun (multivalutni): IBAN # HR1524840081102065094
Naziv korisnika: UWC Hrvatska
Sjedište: Orešje 23, 10 090 Zagreb, Hrvatska
Naziv banke: Raiffeisenbank Austria, d.d.
Adresa banke: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
SWIFT: RZBHHR2X
Online uplate (via PayPal)donacije i članarine
Posjetite nas: FacebookTwitter

Izložba "Snaga raznolikosti" povodom UN Međunarodnog dana mira i Dana UWC-a

Povodom Dana UWC-a i UN Međunarodnog dana mira 21. rujna, KGZ Vrapče i UWC Hrvatska postavljaju izložbu pod nazivom  „Snaga raznolikosti“  ...